ดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรเท่านั้น SPSS_V.23_For MAC (license key ส่งอีเมล์มาขอที่ citcoms.net@up.ac.th รายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล,คณะ/สาขาวิชา,เบอร์โทรติดต่อ,version SPSS,ติดตั้งลง PC,Notebook) SPSS_V.24 (license key ส่งอีเมล์มาขอที่ citcoms.net@up.ac.th รายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล,คณะ/สาขาวิชา,เบอร์โทรติดต่อ,version SPSS,ติดตั้งลง PC,Notebook) SPSS_V.23 (license key ส่งอีเมล์มาขอที่ citcoms.net@up.ac.th รายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล,คณะ/สาขาวิชา,เบอร์โทรติดต่อ,version SPSS,ติดตั้งลง PC,Notebook) SPSS_V.22 (license key ส่งอีเมล์มาขอที่ citcoms.net@up.ac.th รายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล,คณะ/สาขาวิชา,เบอร์โทรติดต่อ,version SPSS,ติดตั้งลง PC,Notebook) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64bit) ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit) ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (64bit) ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (32bit)