ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “blockchain และ Data science”
  8 Aug 2019
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรม POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์”
  8 Aug 2019
 • วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
  7 Aug 2019
 • เชิญชวนบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Single-Sign-On Authentication (Workshop)”
  2 Aug 2019
 • เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Photoshop”
  2 Aug 2019
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  22 Jul 2019
 • เชิญชวนนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “blockchain และ Data science”
  15 Jul 2019
 • เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรม POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์”
  15 Jul 2019