กิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ การู้ทันภัยไซเบอร์ยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเป็นวิทยากร กิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ การรู้ทันภัยไซเบอร์ยุค Thailand 4.0 

หัวข้อบรรยาย

  • IT TRENDS 2018
  • ภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2018
  • คำศัพท์&ความหมายภัยคุกคามไซเบอร์
  • นักชอปออนไลน์
  • โซเชียลเน็ตเวิร์กรู้ให้รอบด้าน

ณ ห้อง PKY1 เวลา 09.00-12.00 น.