วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกิจกรรม STARTUP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน The StartUp ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์,วางแผนธุรกิจทางการตลาด และรับสิทธิพิเศษมากมาย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกิจกรรม  STARTUP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับนิสิต 
มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน The StartUp ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์,วางแผนธุรกิจทางการตลาด และรับสิทธิพิเศษมากมาย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)