การเข้าใช้งาน UP Office 365 for Students

หลังจาก บุคลากร Login เข้ามาสำเร็จ จะพบ Start page ของ Online office365 จะมี Online Application หลักๆ ให้บริการ ประกอบด้วย  คู่มือการใช้งาน

pic2.png

kk.jpg

1.OneNote : สามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ เรียกใช้ OneNote Online เพื่อสร้าง เปิด ดู แก้ไขจัดรูปแบบ และแชร์สมุดบันทึก OneNote ที่สร้างขึ้นได้

2.Mail : ส่งและรับจดหมาย, สร้างการนัดหมายและแจ้งเตือน, เพิ่มข้อมูลการประชุม Lync คำเชิญเข้าร่วมประชุม, ตั้งค่า Outlook หรือโปรแกรมอีเมลอื่นๆ เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อบน Office 365

3.Calendar : ปฏิทินใน Outlook Web App ช่วยให้สามารถสร้างและติดตามการนัดหมายและการประชุมได้ สามารถสร้างหลายๆ ปฏิทิน ลิงค์ไปยังปฏิทินของบุคคลอื่น และแชร์ปฏิทินของตนเองกับบุคคลอื่นๆ ได้

4.Sway : สร้างไซต์ส่วนตัวง่ายๆ หรือปรับใช้เป็นรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาใช้สำหรับทำงานกลุ่มและสามารถกำหนดสิทธิ์สมาชิกได้

5.NewFeed: ช่องทางการสื่อสารเพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการใช้งานง่ายมาก สามารถ กด Like หรือ Reply เพื่อตอบโต้การสนทนา บนหน้าบล็อกนั้นๆ ได้ทันที

6.World/ PowerPoint/ Excel: ซึ่ง Microsoft Office Online โปรแกรมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผน Office 365 for Education Office Online ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งสามารถทำงานใน Cloud ได้ เนื่องจากWord, Excel, PowerPoint, OneNote และ PDF เอกสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

7.OneDrive: Storage ที่อยู่บน Cloud สามารถแชร์ไฟล์ต่างๆ กับผู้อื่น และเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ เครื่องใดก็ได้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8.Planner: Office 365 Planner ใน Office 365 เพื่อช่วยในการจัดระเบียบการทำงานของทีมงานเช่นสามารถสร้างแผน ดูแลการมอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ และสนทนากันได้ ว่าใครกำลังทำอะไร รับรู้ความคืบหน้าและข่าวสารล่าสุดระหว่างสมาชิกในทีมงาน ทุกคนสามารถเห็นภาพและรูปแบบการทำงานของทีมงานได้อย่างชัดเจน

9.Video : สำหรับการแชร์และสตรีมวิดีโอในองค์กร เหมาะสำหรับการแชร์วิดีโอการประชุมสัมมนาการนำเสนองาน การสอนในชั้นเรียน หรือการฝึกอบรม เป็นต้น

10.SharePoint : ใช้ SharePoint เพื่อสร้างเว็บไซต์ สามารถใช้เป็นที่ที่ปลอดภัยเพื่อเก็บจัดระเบียบแชร์และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือ เว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet Explorer, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

11.Delve: ใช้ Delve เพื่อเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ดูน่าสนใจมากที่สุดในขณะนี้ผ่าน Office 365 Delve แสดงเฉพาะข้อมูลของเราโดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแล้วบุคคลอื่นจะไม่เห็นเอกสารส่วนตัวของคุณ

12.Yammer: Yammer เป็นเครือข่ายสังคมที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสม แชร์ข้อมูล ระหว่างทีม และจัดระเบียบโครงการ เฉพาะผู้ร่วมงานที่อนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารของบน Yammer มีความปลอดภัย และมองเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น

13.PowerBI: ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจะเป็นส่วนเสริมของเครื่องมือ วิเคราะห์ตัวเลขที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง Excel

14.Microsoft Teams ระบบ Workspace สำหรับการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบเป็น Chat-based Workspace ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมมากขึ้น โดยรองรับการทำงานบน Windows, Mac, Android, iOS และ Web

15.Microsoft Forms สามารถสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และโพล รวมถึงสามารถดูผลลัพธ์ที่ส่งเข้ามาได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณสร้างแบบทดสอบหรือแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้งานที่นี่