โครงการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองบริการการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำการศึกษา 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และประกันคุณภาพ อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายธิตินนท์  มณีธรรมร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ แนะนำการให้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าใช้บริการสารสนเทศได้

38404969_1958473917536668_3712600392433926144_n.jpg

38391816_1958479424202784_6755717646592770048_n.jpg

38435756_1958479410869452_2601455824261873664_n.jpg

38300193_1958750790842314_579858638370242560_o.jpg