ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอในเมือง จังหวัดพะเยา
56000

โทรศัพท์

+66 54 466 666 ต่อ 2339

อีเมล์

citcoms@up.ac.th

Facbook

https://facebook.com/citcoms.up