สายด่วนงานโสตฯ (แจ้งปัญหาห้องเรียน)

ท่านสามารถเข้ากลุ่ม Line สายด่วนงานโสตฯ เพื่อแจ้งปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ภาพเสียงต่างๆภายในห้องเรียนได้ โดยการใช้แอป Line สแกน QR Code ด้านล่างนี้

qr code งานโสตฯ อันใหม่.jpg